Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieśle.

świętokrzyskie, Włoszczowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072105
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
29-100 Włoszczowa
Ulica
Kusocińskiego 11
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydział Cywilny,
pod sygnaturą akt I Ns 90/20, toczy się
sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cieśle gm. Krasocin, powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie,
składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 205/5 o pow. 0,0550 ha oraz 206/5 o pow. 0,0595, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze KI1W/00015426/6, a która aktualnie jest użytkowana przez Jerzego Wiesława Stefańczyka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
34072105
drukuj ogłoszenie