Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się sprawa o zasiedzenie działki położonej w gminie Ręczno.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072476
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie
z wniosku Roberta Świstaka z udziałem Franciszka Świstaka, Krystyny Świstak, Elżbiety Urzoń, Jadwigi Kamińskiej, Krzysztofa Świstaka, Ryszarda Świstaka, Adama Świstaka, Stanisława Świstaka, Zenony Nowak, Barbary Kusej, Moniki Karpińskiej, Wiktora Świstaka, Anny Świstak
o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości
stanowiącej działkę nr 469 o pow. 0,20 ha stanowiącą grunty rolne zabudowane, położoną w obrębie 0009 Nowinki-Podole, gm. Ręczno, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, toczy się
postępowanie pod sygn. I Ns 436/20,
o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, w tym szczególnie Apolonię Świstak, Franciszka Świstaka oraz spadkobierców Antoniego Świstaka figurujących w ewidencji gruntów jako współwłaściciele objętej wnioskiem działki bądź ich następców prawnych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
34072476
drukuj ogłoszenie