Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kamieniu, oznaczonych jako działki o nr 247 i nr 300

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072936
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 638/20 toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kamieniu, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, oznaczonych jako działki nr 247 o pow. 0,22 ha i 248 o pow. 0,99 ha (powstałe z pgr 8379/22 i 8379/21 obj. nieznanym lwh gm. kat. Kamień) oraz działki nr 300 o pow. 0,05 ha i 301 o pow. 0,58 ha (powstałe z pgr 8149/23 i 8149/24 obj. lwh 1167 gm. kat. Kamień, w którym widnieje wpis prawa własności na rzecz Gminy Kamień).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie wykazane.
34072936
drukuj ogłoszenie