Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Podgórskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161276
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-02-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim w sprawie I Ns 138/20 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Podgórskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Podgórskim, synu Józefa i Katarzyny, zmarłym dnia 20 kwietnia 1987 roku w Ornecie, ostatnio stale zamieszkałym w Ornecie. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie