Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny zawiadamia, iż na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach została zamieszczona treść prawomocnego wyroku w sprawie sygn. akt II K 69/18.

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073042
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH II WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny zs. przy ul. Waryńskiego 45 zawiadamia, iż na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach została zamieszczona
treść prawomocnego wyroku w sprawie sygn. akt II K 69/18 przeciwko Damianowi Karolowi Cabaj-Klimowicz, Adamowi Joachimowi Sikora i Jackowi Brakonieckiemu, skazanym z art. 286 § 1 Kodeksu karnego i inne,
mocą którego orzeczono na rzecz wskazanych pokrzywdzonych solidarny obowiązek naprawienia szkody.
Sąd zawiadamia, iż pokrzywdzonym na żądanie wydany zostanie tytuł egzekucyjny. Pokrzywdzonym przysługują również uprawnienia wynikające z art. 168a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.
34073042
drukuj ogłoszenie