Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własnośni nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cichów, gm. Brudzew.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073052
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Turku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 103/20 toczy się
postępowanie z wniosku Agnieszki Jankowiak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem geodezyjnym 330/2 o łącznej powierzchni 0,40 ha, położonej w miejscowości Cichów, gmina Brudzew, powiat turecki, województwo wielkopolskie,
dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa osoby i podmioty zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali prawo własności ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34073052
drukuj ogłoszenie