Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie toczy się postępowanie o uznanie za zmarłą Eudokii (Eudoksji) Gołyniec z domu Muchanow, która najprawdopodobniej zmarła na terenie byłego ZSRR w czasie II Wojny Światowej.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073090
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa 51a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie pod sygn. akt I Ns 614/19 toczy się z wniosku Joanny Małgorzaty Omietańskiej, zamieszkałej przy ul. Nowoursynowskiej 68E w Warszawie,
postępowanie o uznanie za zmarłą Eudokię (Eudoksję) Gołyniec z domu Muchanow, która najprawdopodobniej zmarła na terenie byłego ZSRR w czasie II wojny światowej.
Wzywa się Eudokię (Eudoksję) Gołyniec z domu Muchanow, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiła do tut. Sądu, gdyż w przeciwnym razie zostanie uznana za zmarłą. Wzywa się wszystkie osoby, którym znany jest los zaginionej, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przekazały wiadomości dotyczące zaginionej Sądowi.
34073090
drukuj ogłoszenie