Ogłoszenie

Informacja o sporządzeniu i złożeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu

lubelskie, Palikije pierwsze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073151
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-204 Wojciechów
Ulica
Palkije Pierwsze 155
Osoba kontaktowa
PUH TADEUSZ LALAK WYRÓB I SPRZEDAŻ BRYKIETU - PELETU W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 87/17) został sporządzony
i w dniu 8 stycznia 2021 r. złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, Świdnik, opis i oszacowanie składników masy upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu - Peletu w Palikijach Pierwszych w postaci nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki
nr 335/4, 336, 302/4, 303/6, 304, 303/8, 553 położone w miejscowości Miłocin Kolonia gmina Wojciechów oraz nr 124, 120, 119/1, 119/3, 121, 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5, 113/6, 119/2, 107, 114, położone w miejscowości Sporniak Palikijski, gm. Wojciechów, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: LU1O/00066453/4, LU1O/00021205/4, LU1O/00013217/2, LU1O/00063239/7, LU1O/00008139/3, LU1O/00059570/8, LU1O/00032304/8, LU1O/00059569/8, LU1O/00047861/8. Zarzuty
na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.
34073151
drukuj ogłoszenie