Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Kozioł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073267
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Białymstoku XI Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej sygn. akt XI Ns 426/19, o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Kozioł, zmarłej dnia 22.10.2016 r. w Białymstoku.
Wzywa się wszystkich spadkobierców do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.
34073267
drukuj ogłoszenie