Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Tenczynku.

małopolskie, Tenczynek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073290
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 1708/19/K toczy się postępowanie z wniosku (małoletniego) Piotra Fidala przy uczestnictwie Zofii Ranosz, Józefa Ranosza, Róży Rysiównej, Stefana Rysia, Heleny Rysiównej, Janiny Rysiównej, Rozalii Rysiównej, Stefana Rysia, Heleny Ryś, Joanny vel Janiny Ryś o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawca Piotr Fidala wniósł o stwierdzenie, że Jadwiga Kubowicz nabyła z dniem 15 września 2012 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Tenczynku, składającej się z oznaczonej w ewidencji gruntów: a) nr 215 o powierzchni 0,0040 ha, nr 386/2 o powierzchni 0,0178 ha, 385/3 o powierzchni 0,0058 ha, 387 o powierzchni 0,1924 ha, objętej Lwh 273 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, których własność wpisana jest na rzecz Róży Rysiównej, Stefana Rysia, Heleny Rysiównej, Janiny Rysiównej, Rozalii Rysiównej, córki Marcina, Stefana Rysia, syna Marcina, Heleny Ryś, córki Marcina, Joanny vel Janiny Ryś, córki Marcina b) działki nr 217/3 o powierzchni 0,0180 ha, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00015336/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, których własność wpisana jest na rzecz Zofii Ranosz oraz Józefa Ranosza.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34073290
drukuj ogłoszenie