Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w gm. Szaflary.

małopolskie, Szaflary

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073292
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 950/20 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Gał o zasiedzenie nieruchomości położonych w Szaflarach, gmina Szaflary, oznaczonych jako działka ewid. nr 8886 o pow. 0,0172 ha i 9188 o pow. 0,5181 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34073292
drukuj ogłoszenie