Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Brynczka.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073294
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 20/21 toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Kutarni o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Brynczka, s. Józefa i Agnieszki z d. Iglar, zmarłym w dniu 19.10.2019 r. w Nowym Targu i tam ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Szaflarskiej 124a/5.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, a w szczególności brata spadkodawcy Jana Brynczkę bądź jego następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34073294
drukuj ogłoszenie