Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Halinie Wasiljew, zm. 19.11.2013r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073125
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 985/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Halinie Wasiljew z d. Ancuto, c. Wiktora i Adolfiny, zmarłej w dniu 19 listopada 2013 roku w Warszawie, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Warszawie przy ul. Marymonckiej 155 m. 120. W związku z toczącym się postępowaniem Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Leokadii Haliny Wasiljew, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i wykazali nabycie spadku po Leokadii Halinie Wasiljew. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostaną ustalone.
34073125
drukuj ogłoszenie