Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Urbanka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia praw własności nieruchomości położonej w Odrzykoniu

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073398
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 139/20, toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Urbanka z udziałem Agnieszki Syzdoł-Urbanek o stwierdzenie nabycia przez ww. osoby w drodze zasiedzenia z dniem 1 października 2011 r. prawa własności nieruchomości położonej w Odrzykoniu, składającej się z działki nr 3133 o pow. 0,18 ha, dla której nie została założona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy rozpoznawaniu wniosku.
34073398
drukuj ogłoszenie