Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierze Piechowiak

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161297
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. toczy się sprawa I.Ns. 117/20 z wniosku Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierze Piechowiak zmarłej 21.06.2019 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Buku. W skład spadku wchodzi wierzytelność wnioskodawcy w stosunku do spadkobiercy. Nie ustalono innego majątku spadkowego. W sprawie nie zostało złożone zapewnienie spadkowe. W tej sytuacji Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do sprawy i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie