Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Barbarze Polak-Łącz, zm. 28.09.2020r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w Wydziale I Cywilnym w sprawie oznaczonej sygn. akt I Ns 452/20 toczy się postępowanie z wniosku Anny Wolskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Barbarze Polak-Łącz z domu Polak, córce Romana i Marii z domu Zawadzkiej, zmarłej w dniu 28 września 2020 roku w Warszawie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ulicy Dzielnej 7/24.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosi nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodni go na rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostaną wykazane.
34073501
drukuj ogłoszenie