Ogłoszenie

Postanowienie Sądu-Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty odszkodowania

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Połdunie

SzczegółySąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 19.11.2020r., wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 652/20 zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 54.672zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote), stanowiącej kwotę odszkodowania przysługującego właścicielowi nieruchomości oznaczonej jako działka nr 146 o powierzchni 0,0201ha, położonej w gminie Jastarnia, obręb Jastarnia, ustalonego decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 4.04.2011r. nr WG.III/NS/7724-248/09 z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany Joannie Muża i Janowi IV Muża lub ich następcom prawnym (spadkobiercom) na ich żądanie po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.
34073527
drukuj ogłoszenie