Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o nabycie własności w drodze zasiedzenia części działki położonej przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073614
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 593/20 toczy się postępowanie z wniosku Sylwii Śmietanowskiej o nabycie własności w drodze zasiedzenia na jej rzecz części działki ewidencyjnej nr 18 z obrębu 0022 o powierzchni 150 m2, położnej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego, dla której nie jest prowadzana księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydziału Cywilnego i udowodnili swoje prawo własności do wyżej wymienionej działki, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34073614
drukuj ogłoszenie