Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Janie Ławrzeckim, zm. 09.09.2017r. w Zgierzu.

łódzkie, Zgierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-100 Zgierz
Ulica
Sokołowska 6
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZGIERZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 557/20 postępowanie z wniosku Profi Credit Polska S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Janie Ławrzeckim, zmarłym 9 września 2017 roku w Zgierzu, ostatnio przed śmiercią stale przebywającym w Zgierzu.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34073633
drukuj ogłoszenie