Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 910/20 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Krzak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072310
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 910/20 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Krzak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr: 6797/1 o pow. 0,0490 ha wraz z zabudowaniami poł. w Nowym Targu.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Ewy Krzak c. Jana i Ireny oraz Andrzeja Krzak s. Stanisława i Heleny na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej, jeżeli zostanie ono wykazane.
34072310
drukuj ogłoszenie