Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygn. akt 1 Ns 46719/K toczy się postępowanie z wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Rybnej przy uczestnictwie Gminy Czernichów o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomośc

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygn. akt 1 Ns 46719/K toczy się postępowanie z wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Rybnej przy uczestnictwie Gminy Czernichów o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewid. nr 1628 o pow. 0,02 ha, położonej w miejscowości Przeginia Duchowa, gm. Czernichów, powiat krakowski, na której posadowiona jest kaplica wpisana do rejestru zabytków. Działka 1628 odpowiada parceli pb 242, która utworzona została na parceli 1.kat 1091/1, objętej LWH 1 gm. kat Przeginia Duchowna.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
34072312
drukuj ogłoszenie