Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 361/20 o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 361/20 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej w kwocie 551,32 zł tytułem stypendium stażowego. Sąd ustanowił dla nieznanego wierzyciela kuratora w osobie adw. Roberta Kowalskiego.
Sąd wzywa, aby następcy prawni Kazimierza Bargieł zgłosili się do tutejszego Sądu oraz udowodnili przejście uprawnień po wierzycielu, po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia im wezwania do odbioru depozytu, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu z mocy prawa.
34072313
drukuj ogłoszenie