Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 8/20/S wszczęto postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieńcu Starym o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072316
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 8/20/S wszczęto postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieńcu Starym o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134/1 położoną w Krasieńcu Starym 86, gm. Iwanowice, o pow. 0,4697 ha, brak księgi wieczystej, która znajduje się w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieńcu Starym. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.
34072316
drukuj ogłoszenie