Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie I Ns 209/20 o stwieredzenie nabycia spadku po Annie Wójtowicz. ur. 31 maja 1395 r. w miejscowości Dąbrownica

opolskie, Prudnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073143
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-200 Prudnik
Ulica
KOŚCIUSZKI 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PRUDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Prudniku, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie prowadzone z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku w sprawie o sygn. akt I Ns 209/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wójtowicz ur. 31 maja 1935 r. w miejscowości Dąbrownica, ostatnio stale zamieszkałej w Prudniku, zmarłej w dniu 19 listopada 2019 r. w Głogówku.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców bądź ich następców prawnych aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa, w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Annie Wójtowicz.
34073143
drukuj ogłoszenie