Ogłoszenie

Sprawa dotycząca uznania za zmarłą Marii Karpiuk urodzonej w dniu 4 sierpnia 1922 w Żeszcynce córki Emilii i Romana

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34073725
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda 4d
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się sprawa sygn. VIII Ns 619/20 dotycząca uznania za zmarłą Marii Karpiuk, urodzonej w dniu 4 sierpnia 1922 roku w Żeszczynce, córki Emilii i Romana, w związku z czym Sąd wzywa zaginioną, aby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące zgłosiła się, gdyż może być uznana za zmarłą. Jednocześnie Sąd wzywa wszelkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionej, do ich ujawnienia Sądowi w tym postępowaniu.
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się sprawa sygn. VIII Ns 619/20 dotycząca uznania za zmarłego Wiktora Karpiuka, urodzonego w dniu 8 września 1919 roku, syna Emilii i Romana, w związku z czym Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące zgłosił się, gdyż może być uznany za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszelkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionego, do ich ujawnienia Sądowi w tym postępowaniu.
34073725
drukuj ogłoszenie