Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Norberta Kawęckiegio i Anny Kaweckiej o uznanie za zmarłego Zbigniewa Michała Kawęckiego s. Stanisława i Krystyny z domu Wojtysiak

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34073739
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda 4d
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydziale Cywilnym z wniosku Norberta Kawęckiego i Anny Kawęckiej zamieszkałych w Lublinie przy ul. Kawaleryjskiej 6/4, 20-552 Lublin, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego Zbigniewa Michała Kawęckiego, s. Stanisława i Krystyny z domu Wojtysiak, urodzonego 29 września 1954 roku, zaginionego w listopadzie 2004 roku. Sąd wzywa Zbigniewa Michała Kawęckiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34073739
drukuj ogłoszenie