Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych położonych w Młoszowie.

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072486
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 131/20 z wniosku Janiny Robak o stwierdzenie, że wnioskodawczyni nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 26 kwietnia 2006 roku prawo do własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Młoszowie, gmina Wolbórz, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 131/5, 131/6, 132/5, 132/6, 133/2 o łącznej powierzchni 0,8819 ha, dla których to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34072486
drukuj ogłoszenie