Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości położonych w gminach Ślesin i Skulsk.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34073770
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 730/20 wydał postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.,
w którym zezwolił wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na złożenie do depozytu kwoty 1826,00 zł tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz szkód powstałych na skutek ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów, stanowiącej grunty o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminach Ślesin i Skulsk, powiat koniński, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126, obręb Kijowiec, o pow. 0,1500 ha, działka nr 46, obręb Sarnowa-Kołonia, o pow. 0,1400 ha, działka nr 14, obręb Szyszyn, o pow. 0,1000 ha, działka nr 260, obręb Szyszyn, o pow. 3300 ha, działka nr 51, obręb Szyszyn, o pow. 0,0500 ha, działka nr 267, obręb Szyszyn, o pow. 0,1100 ha, działka nr 334, obręb Szyszyn, o pow. 0,0800 ha, ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2020 r., znak: SN-VII.7534.635.2019.8.
34073770
drukuj ogłoszenie