Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Miśtalu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161312
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 328/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Miśtalu, synu Józefa i Marii, zmarłym w dniu 6 kwietnia 2020 r., w Inowrocławiu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie