Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 158/20 toczy się sprawa z wniosku Krystyny Kobielak o stwierdzenie zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Władysławów, powiat turecki, oznaczonej numerem działki 174, o powierzchni 0,0763, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku urządzona jest księga wieczysta KN1T/00003061/5.
Sąd wzywa Feliksa Kwiatkowskiego i Teresę Kwiatkowską bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34074123
drukuj ogłoszenie