Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wągrowcu toczy się postępowanie o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Turza, gmina Damasławek.

wielkopolskie, Wągrowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074153
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-100 Wągrowiec
Ulica
Kościuszki 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WĄGROWCU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Wągrowcu I Wydział Cywilny ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie I Ns 444/20 z wniosku Gminy Damasławek o zasiedzenie.
Przedmiotem sprawy jest ustalenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Turza, gmina Damasławek, oznaczonej jako działka nr 78 o powierzchni 0,4600 ha oraz nr 79 o powierzchni 0,0900 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna Turza Tom III karta 59. Ujawnionym w księdze wieczystej dawnej właścicielem nieruchomości był Thomas Walentowski.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do rzeczy pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy w przypadku jego wykazania.
34074153
drukuj ogłoszenie