Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie toczy się z wniosku Bożeny Witkowskiej z udziałem Kamila Witkowskiego i Pawła Witkowskiego...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161331
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 38/20 toczy się z wniosku Bożeny Witkowskiej z udziałem Kamila Witkowskiego i Pawła Witkowskiego postępowanie o uznanie za zmarłego Grzegorza Witkowskiego, syna Wacława i Jadwigi z domu Bernecka, urodzonego w Świdniku, ostatnio zamieszkałego w miejscowości Milejów 92B, przebywającego w Wielkiej Brytanii pod adresem 20 Upper Tichborne Street, Leicester, LE 1 GJ, z którym ostatni kontakt wnioskodawczyni miała za pomocą komunikatora „Skype" w nocy z 12 na 13 grudnia 2009 roku. Wzywa się zaginionego Grzegorza Witkowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.

drukuj ogłoszenie