Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Gwizdoń, zm. 23.12.1980r. w Dusznikach - Zdroju.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074104
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Bohaterów Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 1077/18
Dnia 16 października 2020 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Anieli Jenoty przy udziale Józefa Gwizdonia, Piotra Kąkola, Stanisławy Dudy, Pauliny Gwizdoń i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Gwizdoń z domu Bogdał, córce Michała i Anny, urodzonej 2.02.1907 r. w Milówce, zmarłej dnia 23.12.1980 r. w Dusznikach-Zdroju, ostatnio stale zamieszkałej w Dusznikach-Zdroju.
Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34074104
drukuj ogłoszenie