Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie VI Ns 143/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Talma, syny Zdzisława i Barbary, zmarłym 26.09.2014r. we Wrocławiu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074338
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
JOANNITÓW 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie pod sygnaturą akt VI Ns 143/18 toczy się sprawa z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Zdzisławie Talma, synu Zdzisława i Barbary, zmarłym 26 września 2014 r. we Wrocławiu, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu przy ul. Wesołej 1/34. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34074338
drukuj ogłoszenie