Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kutnie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki, położonej przy ul. Mireckiego 17 w Kutnie.

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygnaturą akt I Ns 507/18 toczy się postępowanie z wniosku Genowefy Augustynowicz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - działki nr 72 położonej w obrębie 5 Śródmieście w Kutnie przy ul. Mireckiego 17, objętej księgą wieczystą LD1K/00036117/6. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
W sprawie tej została wyznaczona rozprawa na dzień 17 czerwca 2021 r., godzina 12.15, sala IX, która odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie przy ulicy Staszica 3 w Kutnie.
34074376
drukuj ogłoszenie