Ogłoszenie

Pod Sygn. akt 736/20 z wniosku Anety Lewańskiej toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w gminie Ręczno

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34075135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
"Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie
sprawie w sprawie z wniosku Anety Lewańskiej przy udziale Jana Lewańskiego i innych o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Ręczno, gm. Ręczno, pow. piotrkowski, przy ul. Głównej 22, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 180, o łącznej powierzchni 0,06 ha, toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 736/20, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy"
34075135
drukuj ogłoszenie