Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 1035/20/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Stefanie Bębnowskim.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074872
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 1035/20/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Stefanie Bębnowskim.
Spadkodawca Czesław Stefan Bębnowski (PESEL: 5703301379), syn Zdzisława i Janiny z domu Kucharskiej, urodzony 30 marca 1957 roku w Lądku-Zdroju, ostatnio stale zamieszkały w Krakowie przy ul. Krzywy Zaułek 3/7, zmarł w dniu 25 sierpnia 2019 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34074872
drukuj ogłoszenie