Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 775/19 z wniosku adw. Łukasza Fijała postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074882
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 775/19 z wniosku adw. Łukasza Fijała z udziałem: Gminy Lubień, Józefa Bajaka, Tadeusza Bajaka, Andrzeja Cieśli, Wojciecha Cieśli, Marii Leśniak, Barbary Morawiec, Stanisławy Pustelnik, Krystyny Wójcik, Barbary Uchacz zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Helenie Druzgała, zmarłej w dniu 10 listopada 2001 r., ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Tenczyn,
- Annie Szczęśniak, zmarłej w dniu 31 marca 2002 r., ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Tenczyn,
- Stanisławie Burtan, zmarłym w dniu 28 lipca 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Tenczyn.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy wyżej wymienionych osób w ciągu trzech miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34074882
drukuj ogłoszenie