Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 45/21, toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Naglak i Danuty Naglak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074886
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 45/21, toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Naglak i Danuty Naglak o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr: 966, obręb 0006, o pow. 0,0625 ha, poł. w Szaflarach, gmina Szaflary.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Annę Polakową, Annę Brzyszkowską, Helenę Mostowską, Annę Zagórską, Marię Zagórską, Barbarę Zagórską, Zofię Ujwary, Jędrzeja Ujwary, Annę Kowalczyk, Marię Zagórską, Wojciecha Zagórskiego, Franciszka Zagórskiego, Helenę Kułachową, Franciszka Łatka, Stanisława Łatka lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Andrzeja Naglak, s. Stanisława i Anny, oraz Danuty Naglak, c. Stanisława i Anny, na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej, jeżeli zostanie ono wykazane.
34074886
drukuj ogłoszenie