Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Nuty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 292/18/N toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Andrzeja Lasowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Annie Lasowskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074933
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Nuty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 292/18/N toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Andrzeja Lasowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Annie Lasowskiej z domu Pacyna, córce Stanisława i Heleny, urodzonej 26 lipca 1953 roku w Krakowie, której zwłoki znaleziono w dniu 3 marca 2005 roku w Krakowie. Spadkodawczyni miała ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Krakowie, osiedle Szkolne 36/78. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności krewnych Ewy Lasowskiej: zstępnych, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, wujków, ciotki, stryjów i ich zstępnych, ażeby zgłosili swój udział w sprawie w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego orzeczenia, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
34074933
drukuj ogłoszenie