Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 75/21 toczy się postępowanie z wniosku Marii Cisoń o zasiedzenie udziału w nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074942
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 75/21 toczy się postępowanie z wniosku Marii Cisoń o zasiedzenie udziału w nieruchomości położonej w Lasku, gmina Nowy Targ, objętej księgą wieczystą NS1T/00054633/3 składającej się z działek ewid. nr: 4965/6, 4967/8, 4970/2, 4980/4, 4981/3, 4984/5, 5174/4, 5174/5, 5175/2, 5177/2, 5233, 5237/3, 5237/4, 5240/2.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stanisława Szeligi, s. Bartłomieja i Anny, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34074942
drukuj ogłoszenie