Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydzile Cywilnmym pod sygnaturą I Ns 459/19 toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Pyl o stwierdzenie nabycia własnoci działki nr 214

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34075070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 459/19 toczy się postępowanie z wniosku Włodzimierza Pyl o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie z dniem 4 października 2016 r. przez Włodzimierza Pyl działki gruntu o numerze ewidencyjnym 214, obręb 0037 Wola Gołkowska, położonej w Woli Gołkowskiej, gmina Piaseczno, o powierzchni 0,07 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
34075070
drukuj ogłoszenie