Ogłoszenie

Sprawa z wniosku Enea Operator sp. z o.o.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161389
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Obornikach toczy się pod sygn. akt I Ns 429/19 sprawa z wniosku Enea Operator sp. z o.o., która domaga się:

stwierdzenia, że wnioskodawca lub jego poprzednicy prawni, tj. Skarb Państwa, Energetyka Poznańska, Grupa Energetyczna Enea SA, Enea SA, nabyli w drodze zasiedzenia na czas nieokreślony służebność gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu na nieruchomości określonej jako:

działka nr 92, położonej w obrębie Rogoźno, powiat obornicki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00028871/1, polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o długości 82,62 m i obszaru pasa służebności wynoszącego 1.485,4 m2, w celu wykonywania czynności potrzebnych do eksploatacji, kontroli, utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany, odbudowy, przebudowy przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Rogoźno-Wągrowiec, z prawem wstępu i wjazdu na tę nieruchomość w celu dokonania powyższych czynności, z obowiązkiem każdoczesnego właściciela tej nieruchomości powstrzymania się od zachowań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie tych czynności;

działka nr 87, położonej w obrębie Rogoźno, powiat obornicki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00028871/1, polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o długości 85,43 m i obszaru pasa służebności wynoszącego 1.664,7 m2, w tym obszar zajęty pod słup wynoszący 60,6 m2, w celu wykonywania czynności potrzebnych do eksploatacji, kontroli, utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany, odbudowy, przebudowy przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Rogoźno-Wągrowiec, z prawem wstępu i wjazdu na tę nieruchomość w celu dokonania powyższych czynności, z obowiązkiem każdoczesnego właściciela tej nieruchomości powstrzymania się od zachowań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie tych czynności;

ewentualnie:

stwierdzenia, że wnioskodawca lub jego poprzednicy prawni, tj. Skarb Państwa, Energetyka Poznańska, Grupa Energetyczna Enea SA, Enea SA, nabyli w drodze zasiedzenia na czas nieokreślony służebność przesyłu na nieruchomości określonej jako:

działka nr 92, położonej w obrębie Rogoźno, powiat obornicki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00028871/1, polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o długości 82,62 m i obszaru pasa służebności wynoszącego 1.485,4 m2, w celu wykonywania czynności potrzebnych do eksploatacji, kontroli, utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany, odbudowy, przebudowy przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Rogoźno-Wągrowiec, z prawem wstępu i wjazdu na tę nieruchomość w celu dokonania powyższych czynności, z obowiązkiem każdoczesnego właściciela tej nieruchomości powstrzymania się od zachowań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie tych czynności;

działka nr 87, położonej w obrębie Rogoźno, powiat obornicki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1O/00028871/1, polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o długości 85,43 m i obszaru pasa służebności wynoszącego 1.664,7 m2, w tym obszar zajęty pod słup wynoszący 60,6 m2, w celu wykonywania czynności potrzebnych do eksploatacji, kontroli, utrzymania, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany, odbudowy, przebudowy przebiegającej przez tę nieruchomość napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Rogoźno-Wągrowiec, z prawem wstępu i wjazdu na tę nieruchomość w celu dokonania powyższych czynności, z obowiązkiem każdoczesnego właściciela tej nieruchomości powstrzymania się od zachowań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie tych czynności.

Wszystkie podmioty zainteresowane tym postępowaniem Sąd wzywa do udziału w sprawie w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie wykazane.

 

drukuj ogłoszenie