Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Anny Leśniak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 303/20 o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074879
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Anny Leśniak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 303/20 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej i oznaczonych jako:
- dz. 5687
- pgr 3862/2 obj. Lwh 474, a własność wpisana jest na rzecz Mikołaja Raka
- część pgr 8611, część pgr 3833/3, część pgr 3922/10 powstała z cz. pgr 3922, część pgr 3998/1 powstała z pgr. 3998 obj. KW KR1Y/00012191/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Rozalii Janiczak c. Jana i Teresy, Wawrzyńca Mirka s. Stanisława, Tomasza Mirka, Tekli Mirkowej, Mikołaja Pitka, Anny Machajczyk, Marianny Wróblowej, Franciszka Wróbla, Franciszki Mirkowej, Antoniny Mirek, Michała Bargieł s. Walentego, Franciszka Jamrozika s. Stanisława, Marianny Jamrozikowej, Józefa Mirka, Ludwiki Mirkowej, Władysława Surlasa s. Stanisława, Rozalii Surlasowej, Stanisławy Leśniakówny, Franciszka Leśniak, Stefanii Leśniakówny, Zofii Leśniakówny, Katarzyny Żółciakówny, Władysławy Wróblówny, Justyny Wróblówny, Stanisława Wróbel, Stefanii Wróblówny, Stanisławy Sajmbor, Anny Polakowej, Stanisławy Kostruchowej
- pgr 3874 obj. KR1Y/00043062/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Stanisława Buda s. Józefa i Marii, Marii Buda c. Walentego i Marii
- pgr 4006/3 obj. KW KR1Y/00015595/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Mirka s. Stanisława i Stanisławy, Mieczysława Mirka s. Stanisława i Stanisławy, Heleny Mąka c. Stanisława i Stanisławy.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych w księgach wieczystych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34074879
drukuj ogłoszenie