Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie II Ns 29/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Stanisławie Szczupał, zmarłym w dn. 06.12.2018r. w Będkowie.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34074618
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny
zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się pod sygn. akt II Ns 29/20 sprawa z wniosku GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie o
stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Stanisławie Szczupał, synu Stanisława i Krystyny,
zmarłym w dniu 6 grudnia 2018 roku w Będkowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34074618
drukuj ogłoszenie