Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Drugi przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego z odzysku zlokalizowanego w Płocku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Powierzchnia
61 m2
Cena
3 zł
Numer ogłoszenia
32309566
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-02-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zs. w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza drugi przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego z odzysku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Jesiennej 11 m. 8 o powierzchni użytkowej 61,36 m2, położonego na III piętrze (w budynku 11-piętrowym), składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon. Do ww. mieszkania przynależy piwnica. Budynek Jesienna 11 zostanie docieplony w 2013 r.
Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 2.688,00 zł.
Wadium wynosi: 16.492,00 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi: 50 zł/m2 p.u.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 27 marca 2013 r. (środa), o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.
Na podstawie art. 11 ustawy z dn. 15.12.2000 r. z późn. zm. o spółdzielniach mieszkaniowych pierwszeństwo w nabyciu ww. lokalu mają członkowie MSM, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności tego lokalu. Wymienieni członkowie nie biorą udziału w licytacji i nie wnoszą wadium. Będzie ich obowiązywała cena wylicytowana przez osoby biorące udział w licytacji. Członkowie zainteresowani nabyciem odrębnej własności ww. lokalu winni zgłosić najpóźniej w dniu przetargu pisemną gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu za wylicytowaną cenę oraz zobowiązać się do uiszczenia wkładu budowlanego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu pozostałych osób jest wpłacenie wadium w wysokości 16.492,00 zł w kasie Spółdzielni lub na konto (PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776) najpóźniej do dn. 26 marca 2013 r. Przelew musi być uznany na rachunku Spółdzielni w przeddzień przetargu. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu wpłacić wylicytowaną kwotę (wpłacone wadium zalicza się do ceny mieszkania). Niedokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty dokumentów niezbędnych do podpisania tego aktu i koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają nabywcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.
Wynik rozstrzygnięcia przetargu zostanie podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 29.03.2013 r.
W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla, ul. Gierzyńskiego 17, tel. 24 263 67 78 lub 263 60 70 wew. 22. Bliższe informacje tel. 24 263 60 70 wew. 32. MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd MSM
32309566
drukuj ogłoszenie