Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
00-000, 73-200, Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
48 m2
Cena
93 867 zł
Numer ogłoszenia
32663589
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-01-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
Bohaterów Warszawy

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk (tel./fax: 95 717 40 50, 691 743 322) ogłasza, że w dniu 4 marca 2014 r. o godzinie 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu VI Zamiejscowy Wydział w Choszcznie mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowaną działkę zagrodową nr 448/1 położoną we wsi Piasecznik gmina Choszczno, obręb ewidencyjny 320202_5.0001 sołectwo Piasecznik. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,20 ha, B-RV. Zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 21 wybudowanym w 1966 r. o powierzchni całkowitej 181,50 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni zabudowy 108 m2, stodołą o powierzchni zabudowy 161 m2, garażem o powierzchni zabudowy 77 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 23,20 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie, prowadzi księgę wieczystą Sz1C/00022749/9.
Suma oszacowania wynosi 190.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126.666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19.000,00 zł
druga licytacja
nieruchomości gruntowej, rolnej RV, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 448/5 o powierzchni 0,2984 ha położoną we wsi Piasecznik gmina Choszczno, obręb ewidencyjny 320202_5.0001. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie, prowadzi księgę wieczystą Sz1C/00030937/3.
Suma oszacowania wynosi 13.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.933,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.340,00 zł
Rękojmię składa się w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II o. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu z siedzibą w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
32663589
drukuj ogłoszenie