Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykaz na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej na terenie gminy Polanów, powiat koszaliński.

zachodniopomorskie, Gmina polanów, powiat koszaliński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
00-000, Gmina polanów, powiat koszaliński, zachodniopomorskie
Powierzchnia
625 300 m2
Cena
705 000 zł
Numer ogłoszenia
32731262
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-411 Koszalin
Ulica
Partyzantów

SzczegółyODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE
Podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie na sprzedaż nieruchomości:
Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona na terenie gminy Polanów, powiat koszaliński, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 z obrębu Nowy Żelibórz , o powierzchni 62,5300 ha,
KW nr KO1K/00038250/6.
Cena nieruchomości wynosi - 705.000,00 zł.
w tym cena gruntu - 579.800,00 zł, drzewostanu - 125.200,00 zł.
Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna niezabudowana, położona jest przy drodze powiatowej
o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne i leśne oraz zabudowa zagrodowa. Dojazd do nieruchomości drogami gruntowymi gminnymi. Nieruchomość użytkowana rolniczo. Przez nieruchomość przebiegają linie energetyczne i posadowione są słupy konstrukcji stalowej i betonowe oraz słupowa stacja transformatorowa. Na nieruchomości występują lasy i zadrzewienia.
Urząd Miejski w Polanowie zaświadcza, że dla ww. działki nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów, w cz. dot. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 57/1 położona w obrębie ewidencyjnym Nowy Żelibórz oznaczona została jako: "w części grunt rolny, lasy i zadrzewienia oraz łąki podmokłe, działka zlokalizowana w obszarze chronionym - NATURA 2000".
Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie oraz pełne treści ogłoszeń można uzyskać w siedzibie ANR OT w Szczecinie Filia w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, tel. 94 347 31 38 lub na stronie www.anr.gov.pl
32731262
drukuj ogłoszenie