Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Koszalinie

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koszalin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
31 919 m2
Cena
5 650 000 zł
Numer ogłoszenia
33570948
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2016

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Położenie nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
[ha]
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza
nieruchomości
netto*
[zł]
Wadium
------------
Postąpienie
minimalne
[zł]
Nr księgi wieczystej
Nr
obrębu
Nr
działki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Osiedle Unii Europejskiej w obszarze pomiędzy ulicami: Władysława IV, Holenderską i Brytyjską
KO1K
/00029080/7
0012
9/31
3,1919
Usługi komercyjne
5 650 000,00
565 000,00
-------
56 500,00
* Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami).
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium najpóźniej do dnia 21 lutego 2017 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie: Nr 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro przy pokoju
nr 238 oraz opublikowane na stronach internetowych: http://bip.koszalin.pl- ogłoszenia Wydziału Nieruchomości i www.koszalin.pl- Dla inwestorów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 819, 94 34 88 810,
e-mail: marta.mokrzycka@um.koszalin.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
33570948
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne