Ogłoszenie

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Słonecznej

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słoneczna, Solec kujawski, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
2 149 m2
Cena
194 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-02-2017
Numer ogłoszenia
33574907
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
23 Stycznia 7
Nr telefonu
523870119
Email
rnizm@soleckujawski.pl

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
ogłasza:
1) ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Słonecznej, na działce nr ew. 2038 o pow. 2149 m2, objętej KW nr BY1B/00058024/2.
Cena wywoławcza wynosi: 194 500,00 PLN.
Zaliczka wynosi: 19 450,00 PLN (wpłata do 06.02.2017r.)
Rokowania odbędą się w dniu 10.02.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
2) ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości lokalowej, o pow. 36,46m2 stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Hanki Sawickiej 7/8, na działce nr ew. 391/10 o pow. 358 m2, objętej KW nr BY1B/00060818/2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 95 000,00 PLN.
I-sza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiąca 36/768 części wynosi: 908,36 zł brutto.
Zaliczka wynosi: 9 500,00 PLN (wpłata do 06.02.2017r.)
Rokowania odbędą się w dniu 10.02.2017r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
Dodatkowe informacje o rokowaniach uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 4, tel.: (52) 387 01 19, fax: (52) 387 12 53, e-mail: rnizm@soleckujawski.pl.
Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.soleckujawski.ploraz bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.
33574907
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne